top of page
Levitating Books

Hizmetlerimiz

İşletmelerin çevresel etkilerini azaltmalarına yardımcı olmak için Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) ve Sera Gazı (GHG) emisyon hesaplaması dahil olmak üzere çok çeşitli sürdürülebilirlik danışmanlığı hizmetleri sunuyoruz.

pexels-lachlan-ross-5967799.jpg

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA)

Cragum Climate Consulting'in LCA sürecinin adım adım işleyişi şöyledir:​

  1. Hedef Tanımı ve Kapsam: Bu adım, LCA'nın amacının tanımlanmasını ve değerlendirmenin kapsamının oluşturulmasını içerir. Bu, sistem sınırlarının, işlevsel birimin ve referans akışının tanımlanmasını içerir.

  2. Envanter Analizi: Bu adımda, değerlendirilen sistemin girdileri ve çıktıları hakkında veriler toplanır. Bu, ilgili tüm enerji ve malzeme girdilerinin yanı sıra emisyonları, atıkları ve diğer çıktıları içerir.

  3. Etki Değerlendirmesi: Etki değerlendirme adımı, değerlendirilmekte olan sistemin potansiyel çevresel etkilerinin değerlendirilmesini içerir. Bu, iklim değişikliği, insan sağlığı, ekosistemler ve diğer alanlar üzerindeki potansiyel etkilerin değerlendirilmesini içerir.

  4. Yorumlama: LCA sürecinin son adımı, değerlendirmenin sonuçlarının yorumlanmasını ve paydaşlara iletilmesini içerir. Bu, iyileştirilecek alanların belirlenmesini ve sistemin çevresel etkisini azaltmak için tavsiyelerin geliştirilmesini içerir.

Cragum Climate Consulting'te, tüm LCA projelerimiz için ISO 14040 sürecini takip ediyoruz. Bu, müşterilerimizin çevresel etkilerine ilişkin kapsamlı ve doğru bir değerlendirme almalarını ve sürdürülebilirlik performanslarını iyileştirmeleri için net tavsiyeler almalarını sağlar. İster bir ürünün, sürecin veya organizasyonun çevresel etkisini değerlendirmek isteyin, deneyimli danışmanlardan oluşan ekibimiz size yardımcı olmak için burada. LCA hizmetlerimiz ve işinizin daha sürdürülebilir hale gelmesine nasıl yardımcı olabileceğimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bugün bize ulaşın.

IMG_3784.JPG

Sera Gazı (GHG) Emisyon Analizi

Cragum Climate Consulting'in sera gazı envanteri sürecinin adım adım dökümü

  1. Organizasyonel ve Operasyonel Sınırların Belirlenmesi: Bu adım, organizasyonel ve operasyonel sınırlar ve dahil edilecek emisyon türleri dahil olmak üzere sera gazı envanterinin kapsamının belirlenmesini içerir.

  2. Sera Gazı Kaynaklarının ve Faaliyetlerinin Belirlenmesi: Bu adım, yakıt yakma gibi faaliyetlerden kaynaklanan doğrudan emisyonlar ve satın alınan elektrik gibi faaliyetlerden kaynaklanan dolaylı emisyonlar dahil olmak üzere, belirlenen sınırlar içindeki tüm sera gazı emisyon kaynaklarının tanımlanmasını içerir.

  3. Sera Gazı Emisyon Faktörlerinin Belirlenmesi: Bu adımda, her bir sera gazı emisyonu kaynağına emisyon faktörleri atanır. Bu faktörler, faaliyet verilerini sera gazı emisyonlarına dönüştürmek için kullanılır.

  4. Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanması: Bir sonraki adım, emisyon faktörleri ve faaliyet verilerini kullanarak tanımlanan kaynaklar ve faaliyetler için toplam sera gazı emisyonlarının hesaplanmasını içerir.

  5. Sera Gazı Emisyonlarını Raporlayın: Son adım, sera gazı emisyon verilerinin sera gazı Protokolü raporlama çerçevesi gibi standartlaştırılmış bir formatta raporlanmasını içerir.

Cragum Climate Consulting'te, tüm sera gazı envanteri projelerimiz için sera gazı protokolü metodolojisini takip ediyoruz. Bu, müşterilerimizin sera gazı emisyonlarının kapsamlı ve doğru bir değerlendirmesini almalarını ve karbon ayak izlerini azaltmak için net tavsiyeler almalarını sağlar. İster bir ürünün, sürecin veya kuruluşun karbon ayak izini değerlendirmek isteyin, deneyimli danışmanlardan oluşan ekibimiz size yardımcı olmak için burada. Sera gazı envanteri hizmetlerimiz ve işinizin daha sürdürülebilir hale gelmesine nasıl yardımcı olabileceğimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için hemen bugün bize ulaşın.

IMG_3645.JPG

Sürdürülebilir İş Çözümleri

Cragum Climate Consulting'te, kapsamlı ve özel bir yaklaşımla işletmelerin karbon ayak izlerini azaltmalarına yardımcı olma konusunda uzmanız. Hizmetlerimiz, Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi için ISO 14040 metodolojisini ve sera gazı emisyonlarını hesaplamak için GHG Protokolü metodolojisini kullanmayı içerir. Operasyonlarını anlamak ve emisyonları azaltmak için özelleştirilmiş çözümler sunmak için müşterilerimizle yakın bir şekilde çalışıyoruz. Yaklaşımımız, emisyonlara katkıda bulunan kaynakları ve faaliyetleri belirlemeyi, emisyon faktörlerini atamayı ve belirli bir ürün, süreç veya kuruluş için toplam emisyonları hesaplamayı içerir. Emisyonları azaltmak, enerji verimliliği iyileştirme fırsatlarını belirlemek ve emisyon azaltma stratejilerinin uygulanmasına yardımcı olmak için öneriler sunuyoruz. Cragum Climate Consulting'te, müşterilerimizle güçlü bir ilişki kurmaya ve emisyonları azaltmada başarılarını sağlamaya kararlıyız. Hizmetlerimiz ve işinizin daha sürdürülebilir hale gelmesine nasıl yardımcı olabileceğimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için hemen bugün bize ulaşın.

Memnuniyet garantisi

Cragum Climate Consulting'te, müşterilerimize en üst düzeyde hizmet sunmaya ve memnuniyetlerini sağlamaya kendimizi adadık. Her müşterinin benzersiz ihtiyaçlarını karşılayan sürdürülebilir çözümler sunma becerimize güveniyoruz. Herhangi bir nedenle hizmetlerimizden memnun kalmazsanız, bunu düzeltmek için sizinle birlikte çalışırız. Müşterilerimizle güçlü ve kalıcı ilişkiler kurmaya ve karbon ayak izlerini azaltmada başarılarını sağlamaya kendimizi adadık. Hizmetlerimiz ve işinizin daha sürdürülebilir hale gelmesine nasıl yardımcı olabileceğimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bugün bize ulaşın.

bottom of page